Narzędzie do wyszukiwanie wszelkich informacji z otwartych źródeł.