Wyszukiwanie informacji oraz wycieków dla danej nazwy użytkownika